Először is, ha egy cég megalakult és rendelkezésünkre áll az ügyvéd által ellenjegyzett társasági szerződés, bejegyző végzés, melyet a Cégbíróság hitelesített. Ezeket a dokumentumokat érdemes átküldeni a könyvelőnknek, hogy megtegye a szükséges lépéseket, hiszen 15 nap áll rendelkezésre, hogy a következő dokumentumokat kitöltse és aláírassa a képviseletre jogosult ügyvezetővel.

Ahhoz, hogy a bevallások beküldése elektronikus úton történjen, a 10T180-as bejelentő lapot kell kitölteni. Az ügyvezetőtvel tisztázni kell, hogy rendelkezik-e saját ügyfélkapuval, mert akkor az ő nevét kell feltűntetni a nyomtatványon, ha nem és nem is tart rá igényt, akkor a könyvelőirodán keresztül kell, hogy regisztrálják a céget, amihez egy külön meghatalmazást kell csatolni. Én ajánlom mindenkinek az előbbit, mivel könnyebben informálódhat a cégéről, bármikor lekérhet egy folyószámla-kivonatot, valamint ez elküldött bevallásokat is szemügyre veheti. Ezt a nyomtatványt, postai úton vagy személyesen a székhelyhez tartozó APEH-nél lehet leadni, ahol van ügyfélfogadás, természetesen minden szükséges adatot kitöltve és az ügyvezető aláírásával hitelesítetten, vagy a meghatalmazott személy aláírásával.

A következő fontos lépés a cégkivonat lekérése, amiből tudunk tájékozódni a cégről. Majd a 10T201T nevezetű nyomtatványt ki kell tölteni. Ezen a nyomtatványon a céggel kapcsolatos adatokat kell szerepeltetni, itt tudjuk lejelenteni a cég tevékenységi körét/köreit, a tulajdonosokat, illetve a képviseletre jogosult személy nevét. A fő tevékenységi kört nem kell lejelenteni, mivel azt a cégbíróság elküldi az adóhatósághoz. A teáor kódokat az interneten tudjuk lekérni (teáor 08) és az alapján van lehetőségünk felvenni a tevékenységeket. Ha közösségi adószámmal rendelkezik, a cég ezen a nyomtatványon tudjuk bejelölni, hogy az MNB árfolyamán szeretné átszámoltatni a devizát.

A KSH Győri Igazgatóságához is szükséges adatokat szolgáltatni. Ezt a 1032-es nyomtatványon tudjuk megtenni. A Központi Statisztikai Hivatal célja, hogy  a kezdő vállalkozásokról gyűjtsön alapinformációkat.

Kötelező adatot szolgáltatni, a helyi iparűzési adóval kapcsolatosan. Ki kell tölteni az adóbejelentkezési lapot, majd az illetékes önkormányzat részére el kell juttatni. Akik az önkormányzatok illetékességi területén állandó és ideiglenes jelleggel vállalkozási tevékenységet folytatnak, azoknak kötelező ezt lejelenteni:

  • Az szja. törvény szerinti  egyéni vállalkozóknak, egyéni cégeknek;
  • Az szja. törvényben meghatározott mezőgazdasági őstermelőknek, ha az őstermelői tevékenységből származó bevétele meghaladja a 600 ezer forintot;
  • Jogi személyeknek (a felszámolás vagy végelszámolás alatt álló is)
  • Egyéb szervezetnek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságoknak.

Lényeges, hogy a bejegyzést követően 8 napon belül bankszámlát kell nyitni az ügyvezetőnek, ehhez szükséges iratok:

Létesítő okirat vagy a szerződésminta alapján készült létesítő okirat vagy a fióktelepet létesítő (képviselőjét kijelölő) határozat és annak hiteles fordítása vagy a képviseletet létesítő (képviselőjét kijelölő) határozat és annak hiteles fordítása. Hiteles cégaláírási nyilatkozat vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta. Tanúsítvány vagy 30 napnál nem régebbi bejegyző végzés.

A munkaviszony tisztázására is sort kell keríteni. A társas vállalkozás tagjával (tagjaival) alá kell íratni egy nyilatkozatot, amelyben rögzíti, hogy van-e más helyen bejelentett munkaviszonya, amely meghaladja a heti 36 órát, illetve más társaságban egyidejűleg személyesen közreműködik és ott fizetik meg utána a járulékokat,  vagy nyugdíjas jogviszonnyal rendelkezik, illetve közép- vagy felsőfokú nappalis tanulói-, hallgatói jogviszonnyal rendelkezik (mellékelve iskolalátogatási igazolását). Ha ezek közül egyik sem vonatkozik rá, akkor be kell jelenteni társas vállalkozás tagjaként, hiszen kötelező megfizetni utána a járulékokat.

Az alkalmazottak jogviszonyát is tisztázni kell, abban az esetben, ha szeretnénk alkalmazni valakit. Pontos adatokat kell tudnunk, ha valakit be szeretnék jelenteni. Javaslom, hogy mielőtt alkalmazunk valakit érdemes egy felvételi adatlapot vele kitöltetni, így az adatok rendelkezésünkre állna. Lényeges, hogy a felvételi lap tartalmazza a munkáltató adatait, illetve a munkavállaló adatait ( belépés napja, FEOR száma, munkabére, munkaideje, jogviszonya, név, születési név, anyja neve, Taj száma, születési helyét idejét,adóazonosító jelét, lakcímét, iskolai végzettségét, személy ig. számát, gyermekek számát, magánnyugdíj pénztár tagságát, ha rendelkezik vele, akkor a belépésnek az idejét, ha nyugdíjas, akkor a törzsszámot és a nyugdíj összegét).

 

www.e-konyveles.com
Mobil: 20/412-2297
sales@e-konyveles.com